مسابقات1400

مهدی امیری   ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۱۷

فراخوان برای مسابقات 1400
250km
410km
700km
1000km
طبق نقطه چی پی اس
در مسیر جنوب برگذار خواهدشد،علاقمندان برای شرکت درمسابقات با مدیریت و ماجدعموری جهت دریافت فرم مسابقات هماهنگ کنند.با تشکر